KONFERENCE
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

logo FEKT

Student EEICT

Archiv konferencí

Student EEICT 2020

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
FEKT VUT v Brně
Technická 12
616 00 Brno
Brno , CZ

23.04.2020

Aktuální informace ke COVID (30.3.2020)

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k aktuální situaci se organizační výbor rozhodl přistoupit k pořádání studentské konference EEICT 2020 ve velmi omezené podobě. Pro jednotlivé kategorie budou opět sestaveny komise, které provedou výběr nejlepších tří příspěvků na základě nejvyšší shody mezi členy komise. Hodnocení proběhne distančně bez prezentací a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže. Výherci budou za svou práci samozřejmě oceněni.

Prosím sledujte pravidelně webové stránky konference. Pokud dojde k jakékoliv změně, budete zavčas informování jak zde na webu, tak e-mailem.

Děkujeme za pochopení,
organizační tým EEICT&JobFair

 


 

Děkan FEKT VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. vyhlašuje již dvacátý šestý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2020. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT a žáků středních škol. Do souteže je možné přihlásit příspěvky v následujících kategoriích:

  • Elektronika a komunikace
  • Zpracování signálů, obrazu a dat
  • Kybernetika a automatizace
  • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  • Teoretická elektrotechnika, fyzika a matematika
  • Mikroelektronika a technologie
  • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
  • Komunikační technologie a informační bezpečnost

Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2020. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami. Letošní novinkou bude zaslání vítězných (první, druhé a třetí místo) příspěvků z bakalářských, magisterských a doktorandských kategorií k zařazení do mezinárodních databází Web of Science a Scopus.

Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

Více informací ...

Student EEICT 2019

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
FEKT VUT v Brně
Technická 12
616 00 Brno
Brno , CZ

25.04.2019

Děkan FEKT VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. vyhlašuje již dvacátý pátý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2019. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT.

Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2019. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami.

Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

Více informací ...

Student EEICT 2018

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

FEKT VUT v Brně
Technická 12
616 00 Brno


Brno , CZ

26.04.2018

Děkanka FEKT VUT v Brně prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. vyhlašuje již dvacátý čtvrtý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2018. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT.

Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2018. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami.

Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

Více informací ...

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Technická 3058/10
616 00 Brno
Česká Republika

Telefon: +420 54114 1111
Fax: +420 54114 6300
E-mail: info@feec.vutbr.cz
WWW: https://www.fekt.vut.cz/
GPS: 49°13'34.50"N, 16°34'31.50"E

Prohlášení o přístupnosti  ::  Informace o používání cookies