KONFERENCE
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

logo FEKT

Student EEICT

Archiv konferencí

Student EEICT 2021

Faculty of Electrical Engineering and Communication
FEEC BUT
Technická 12
616 00 Brno
Brno , CZ

27.04.2021

Náhradní termín pro odpolední sekce soutěžních kategorií

Vzhledem ke zrušení odpoledních sekcí soutěžních kategorií z důvodu výpadku serverů MS Teams jsme rozhodli o náhradním termínu konání pro kategorie D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D11 a SŠ. Prezentace soutěžních prací budou probíhat ve čtvrtek 6. května podle harmonogramu, který je k dispozici v sekci Ke stažení. Časy prezentací se proti původnímu plánu nemění. Jakmile bude známé složení komisí, aktualizujeme odkazy na MS Teams místnosti. Omlouváme se za vzniklé komplikace a budeme se těšit na vaše příspěvky.

Důležité informace ke studentské soutěžní konferenci Student EEICT 2021 – Technické problémy na MS Teams

Z důvodů celosvětových technických problémů MS Teams se prezentace studentů v rámci Student EEICT 2021, sekcí středoškolských a doktorských, musí přeložit. Termín bude stanoven a bude naplánován v nejbližších dnech.
Ačkoliv technické problémy nejsou na naší straně, všem účastníkům se omlouváme.

Slavnostní vyhlášení výsledků EEICT 2021

Sledujte nás živě 27. 4. 2021 od 16:00 na Facebooku: https://www.facebook.com/FEKTVUT/live/ nebo na YouTube: https://youtu.be/2ld7vUcwNA8

Aktuální upozornění

Vzhledem k aktuální pandemické situaci se bude letošní ročník EEICT konat distanční formou. Pro prezentaci soutěžních prací a diskuzi s hodnoticí komisí se předpokládá využití platformy MS Teams. Odkazy na jednotlivé on-line místnosti budou zavčas zveřejněny v harmonogramu soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků včetně prezentace sponzorujících firem se bude konat také distanční formou a již nyní se můžete těšit na zajímavé minisoutěže o další hodnotné ceny.

 

 

Děkan FEKT VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. vyhlašuje již dvacátý sedmý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2021. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů VUT v Brně a žáků středních škol. Do soutěže je možné přihlásit příspěvky v následujících kategoriích:

 • Elektronika a komunikace
 • Zpracování signálů, obrazu a dat
 • Kybernetika a automatizace
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • Teoretická elektrotechnika, fyzika a matematika
 • Mikroelektronika a technologie
 • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
 • Komunikační technologie a informační bezpečnost

Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2021. Vítězné práce budou odměněny finančně až do výše 15.000 Kč nebo věcnými cenami. Stejně jako v předchozím roce budou vítězné příspěvky (první, druhé a třetí místo) z bakalářských, magisterských a doktorandských kategorií zaslány k zařazení do mezinárodní databáze Web of Science.

Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

Více informací ...

Student EEICT 2020

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
FEKT VUT v Brně
Technická 12
616 00 Brno
Brno , CZ

23.04.2020

Aktuální informace ke COVID (30.3.2020)

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k aktuální situaci se organizační výbor rozhodl přistoupit k pořádání studentské konference EEICT 2020 ve velmi omezené podobě. Pro jednotlivé kategorie budou opět sestaveny komise, které provedou výběr nejlepších tří příspěvků na základě nejvyšší shody mezi členy komise. Hodnocení proběhne distančně bez prezentací a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže. Výherci budou za svou práci samozřejmě oceněni.

Prosím sledujte pravidelně webové stránky konference. Pokud dojde k jakékoliv změně, budete zavčas informování jak zde na webu, tak e-mailem.

Děkujeme za pochopení,
organizační tým EEICT&JobFair

 


 

Děkan FEKT VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. vyhlašuje již dvacátý šestý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2020. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT a žáků středních škol. Do souteže je možné přihlásit příspěvky v následujících kategoriích:

 • Elektronika a komunikace
 • Zpracování signálů, obrazu a dat
 • Kybernetika a automatizace
 • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • Teoretická elektrotechnika, fyzika a matematika
 • Mikroelektronika a technologie
 • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
 • Komunikační technologie a informační bezpečnost

Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2020. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami. Letošní novinkou bude zaslání vítězných (první, druhé a třetí místo) příspěvků z bakalářských, magisterských a doktorandských kategorií k zařazení do mezinárodních databází Web of Science a Scopus.

Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

Více informací ...

Student EEICT 2019

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
FEKT VUT v Brně
Technická 12
616 00 Brno
Brno , CZ

25.04.2019

Děkan FEKT VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. vyhlašuje již dvacátý pátý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2019. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT.

Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2019. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami.

Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

Více informací ...

Student EEICT 2018

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

FEKT VUT v Brně
Technická 12
616 00 Brno


Brno , CZ

26.04.2018

Děkanka FEKT VUT v Brně prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. vyhlašuje již dvacátý čtvrtý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2018. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT.

Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2018. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami.

Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

Více informací ...

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Technická 3058/10
616 00 Brno
Česká Republika

Telefon: +420 54114 1111
Fax: +420 54114 6300
E-mail: info@feec.vutbr.cz
WWW: https://www.fekt.vut.cz/
GPS: 49°13'34.50"N, 16°34'31.50"E

Prohlášení o přístupnosti  ::  Informace o používání cookies