KONFERENCE
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

logo FEKT

Konference FEKT
ČEPS, a.s.

O nás

Jsme výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy ČR, která tvoří páteřní síť elektrizační soustavy. Realizujeme přenos elektřiny od výrobců k distributorům a dále udržujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování elektrizační sítě. Posláním naší společnosti je především zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav. Udržujeme, obnovujeme a rozvíjíme 44 rozvoden se 79 transformátory a trasy vedení velmi vysokého a zvláště vysokého napětí o celkové délce přes 5 700 kilometrů. Aktivně se podílíme na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v České republice i v Evropě. Patříme mezi pět nejžádanějších zaměstnavatelů v oblasti energetiky, plynárenství a petrochemického průmyslu.

Příležitosti pro studenty

Studentům VŠ nabízíme stáže, stipendijní programy, brigády, naši odborníci také spolupracují se studenty na bakalářských a diplomových pracích. Každý rok pořádáme projekt Letní škola, který umožňuje studentům poznat během jednoho týdne firmu ze všech úhlů pohledu.

Klíčové aktivity

  • Zajišťování rovnováhy výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku
  • Provoz, rozvoj a údržba elektroenergetické přenosové soustavy ČR
  • Zajištění přenosu elektřiny mezi výrobci a distributory a se sousedními provozovateli PS
  • Spolupráce na přidělování přenosové kapacity mezi nabídkovými zónami formou aukcí nebo implicitních alokací
  • Spolupráce s ostatními provozovateli přenosových soustav v Evropě a tím přispění k rozvoji trhu s elektřinou

Koho hledáme

Kontakt

Propagační materiály

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Technická 3058/10
616 00 Brno
Česká Republika

Telefon: +420 54114 1111
Fax: +420 54114 6300
E-mail: info@feec.vutbr.cz
WWW: https://www.fekt.vut.cz/
GPS: 49°13'34.50"N, 16°34'31.50"E

Prohlášení o přístupnosti  ::  Informace o používání cookies