KONFERENCE
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

logo FEKT

Konference FEKT
Příspěvky

Příspěvky online

Již máte uživatelské jméno/heslo na konferenci Konference FEKT?
Přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Přejít na registraci

Pro podání příspěvku a kontrolu jeho stavu je nutná registrace a přihlášení.

 

Prohlášení o ochraně autorských práv

LICENCE K UŽITÍ DÍLA PŘIHLÁŠENÉHO DO SOUTĚŽE STUDENT EEICT

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně se sídlem na adrese Technická 3058/10, 616 00 Brno (dále jen FEKT), jako pořadatel soutěže Student EEICT vytvořila tuto licenci za účelem správy práv k užití soutěžních příspěvků přihlášených do soutěže STUDENT EEICT.

Registrací soutěžního příspěvku do soutěže STUDENT EEICT autor nebo oprávněný subjekt takovou licenci udělit (zaměstnavatel) uděluje pořadateli (FEKT) výhradní licenci ke svému dílu na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany díla k veškerým způsobům užití díla. Autor je nadále oprávněn vykonávat k dílu tato práva:

  1. Autoři (nebo zaměstnavatelé autorů) mohou reprodukovat nebo autorizovat třetí osobu k reprodukci díla nebo doslovných pasáží díla k osobní potřebě autora nebo pro účely jeho zaměstnavatele za předpokladu, že je FEKT a soutěž Student EEICT citovány, a dané užití díla není určeno ke komerčním účelům.
  2. V případech nevyhovujících bodům 1. a 2. musí být FEKT požádán o svolení k takovému užití díla.
  3. Autor (nebo jeho zaměstnavatel) může použít všechny části nebo část díla v dalších svých dílech. Toto právo nezahrnuje možnost udělovat podlicence třetím osobám. Udělit licenci třetím osobám může pouze FEKT.

Autor dále prohlašuje, že dílo je originální, a že je jeho autorem (nebo spoluautorem) díla, s výjimkou pasáží (např. textu, obrázků a dat), ve kterých je zřetelně deklarován (citován) originální zdroj, případně jsou uvedeny poznámky o svolení držitelů autorských práv k užití těchto pasáží, pokud je to těmito držiteli vyžadováno.

Licence zaniká v případě, že dílo není přijato k publikaci ve sborníku STUDENT EEICT nebo byla autorem odvolána žádost o zveřejnění díla před jeho přijetím k publikaci.

SPOLEČNÁ PRÁVA AUTORŮ

V případě díla o více spoluautorech uděluje výše uvedenou licenci za kolektiv autorů registrací soutěžního příspěvku jeden pověřený spoluautor, zpravidla první uvedený v díle, pokud se tak spoluautoři domluvili.


 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jména a emailové adresy vložené na tento konferenční server budou využita výhradně pro uvedené účely této konference a nebudou zpřístupněna pro žádné jiné účely a žádným jiným stranám.

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Technická 3058/10
616 00 Brno
Česká Republika

Telefon: +420 54114 1111
Fax: +420 54114 6300
E-mail: info@feec.vutbr.cz
WWW: https://www.fekt.vut.cz/
GPS: 49°13'34.50"N, 16°34'31.50"E

Prohlášení o přístupnosti  ::  Informace o používání cookies