KONFERENCE
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

logo FEKT

Konference FEKT
Seznam konferencí

Symposium on Physics of Switching Arc

Cílem Sympózia je poskytnout prostor pro výměnu informací, znalostí a zkušeností v interdisciplinárním oboru fyziky a techniky plazmatu spínacího oblouku. Témata Sympózia zahrnují základní fyziku plazmatu, teoretické modelování a aplikace obloukového plazmatu v energetice a dalších průmyslových aplikacích. Charakter Sympózia poskytuje výborné příležitosti pro formální prezentace a neformální diskuse, zahrnující současné i budoucí trendy vývoje oboru.

 • 08.12.2019 – 13.09.2019

Student EEICT

EEICT je konference a soutěž studentské tvůrčí činnosti, kterou pořádá každoročně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně. Zkratka pochází z anglického označení oborů, které studenti fakulty studují (Electrical Engineering, Information and Communication Technologies). Součástí konference je také akce perFEKT JobFair, na které se mohou společnosti z oboru prezentovat vzhledem k případným zaměstnancům z řad studentů fakulty.

 • Student EEICT 2021

  27.04.2021

  Náhradní termín pro odpolední sekce soutěžních kategorií

  Vzhledem ke zrušení odpoledních sekcí soutěžních kategorií z důvodu výpadku serverů MS Teams jsme rozhodli o náhradním termínu konání pro kategorie D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D11 a SŠ. Prezentace soutěžních prací budou probíhat ve čtvrtek 6. května podle harmonogramu, který je k dispozici v sekci Ke stažení. Časy prezentací se proti původnímu plánu nemění. Jakmile bude známé složení komisí, aktualizujeme odkazy na MS Teams místnosti. Omlouváme se za vzniklé komplikace a budeme se těšit na vaše příspěvky.

  Důležité informace ke studentské soutěžní konferenci Student EEICT 2021 – Technické problémy na MS Teams

  Z důvodů celosvětových technických problémů MS Teams se prezentace studentů v rámci Student EEICT 2021, sekcí středoškolských a doktorských, musí přeložit. Termín bude stanoven a bude naplánován v nejbližších dnech.
  Ačkoliv technické problémy nejsou na naší straně, všem účastníkům se omlouváme.

  Slavnostní vyhlášení výsledků EEICT 2021

  Sledujte nás živě 27. 4. 2021 od 16:00 na Facebooku: https://www.facebook.com/FEKTVUT/live/ nebo na YouTube: https://youtu.be/2ld7vUcwNA8

  Aktuální upozornění

  Vzhledem k aktuální pandemické situaci se bude letošní ročník EEICT konat distanční formou. Pro prezentaci soutěžních prací a diskuzi s hodnoticí komisí se předpokládá využití platformy MS Teams. Odkazy na jednotlivé on-line místnosti budou zavčas zveřejněny v harmonogramu soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků včetně prezentace sponzorujících firem se bude konat také distanční formou a již nyní se můžete těšit na zajímavé minisoutěže o další hodnotné ceny.

   

   

  Děkan FEKT VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. vyhlašuje již dvacátý sedmý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2021. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů VUT v Brně a žáků středních škol. Do soutěže je možné přihlásit příspěvky v následujících kategoriích:

  • Elektronika a komunikace
  • Zpracování signálů, obrazu a dat
  • Kybernetika a automatizace
  • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  • Teoretická elektrotechnika, fyzika a matematika
  • Mikroelektronika a technologie
  • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
  • Komunikační technologie a informační bezpečnost

  Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

  Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

  Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2021. Vítězné práce budou odměněny finančně až do výše 15.000 Kč nebo věcnými cenami. Stejně jako v předchozím roce budou vítězné příspěvky (první, druhé a třetí místo) z bakalářských, magisterských a doktorandských kategorií zaslány k zařazení do mezinárodní databáze Web of Science.

  Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

  Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

 • Student EEICT 2020

  23.04.2020

  Aktuální informace ke COVID (30.3.2020)

  Vážené studentky a studenti,

  vzhledem k aktuální situaci se organizační výbor rozhodl přistoupit k pořádání studentské konference EEICT 2020 ve velmi omezené podobě. Pro jednotlivé kategorie budou opět sestaveny komise, které provedou výběr nejlepších tří příspěvků na základě nejvyšší shody mezi členy komise. Hodnocení proběhne distančně bez prezentací a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže. Výherci budou za svou práci samozřejmě oceněni.

  Prosím sledujte pravidelně webové stránky konference. Pokud dojde k jakékoliv změně, budete zavčas informování jak zde na webu, tak e-mailem.

  Děkujeme za pochopení,
  organizační tým EEICT&JobFair

   


   

  Děkan FEKT VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. vyhlašuje již dvacátý šestý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2020. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT a žáků středních škol. Do souteže je možné přihlásit příspěvky v následujících kategoriích:

  • Elektronika a komunikace
  • Zpracování signálů, obrazu a dat
  • Kybernetika a automatizace
  • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  • Teoretická elektrotechnika, fyzika a matematika
  • Mikroelektronika a technologie
  • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
  • Komunikační technologie a informační bezpečnost

  Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

  Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

  Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2020. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami. Letošní novinkou bude zaslání vítězných (první, druhé a třetí místo) příspěvků z bakalářských, magisterských a doktorandských kategorií k zařazení do mezinárodních databází Web of Science a Scopus.

  Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

  Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

 • Student EEICT 2019

  25.04.2019

  Děkan FEKT VUT v Brně prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. vyhlašuje již dvacátý pátý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2019. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT.

  Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

  Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

  Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2019. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami.

  Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

  Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

 • Student EEICT 2018

  26.04.2018

  Děkanka FEKT VUT v Brně prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. vyhlašuje již dvacátý čtvrtý ročník studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2018. Soutěž se koná pod záštitou prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je Českomoravská elektrotechnická asociace. Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů FEKT.

  Formální požadavky na soutěžní projekt jsou uvedeny na stránce pokyny k vypracování příspěvku. Odesláním projektu prostřednictvím webovské stránky přihlášení příspěvku se student do soutěže přihlásí. Zároveň tím dává najevo, že souhlasí s převodem autorských práv, vztahujících se k odevzdanému textu, na FEKT VUT v Brně.

  Soutěžní projekty projdou recenzním řízením, jehož výsledek se studenti dozví v Intranetu na webu konference, a to den po vypršení termínu pro odevzdání recenzí. Forma příspěvku musí být upravena podle požadavků recenzentů. Rovněž finální příspěvek pro sborník je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému.

  Autoři prací, které budou vybrány (projdou recenzním řízením) postupují do finále, jímž je obhajoba práce na konferenci STUDENT EEICT 2018. Vítězné práce budou odměněny věcnými a finančními odměnami.

  Všechny termíny, které je třeba dodržet, jsou uvedeny v položce menu harmonogram soutěže.

  Soutěž je řízena radou STČ, jejíž složení je uvedeno v položce menu kontaktní adresy.

Setkání Kateder Automatizace, Kybernetiky, Umělé Inteligence a Informatiky

Výroční setkání kateder automatizace, kybernetiky, umělé inteligence a informatiky

 • Setkání Kateder Automatizace, Kybernetiky, Umělé Inteligence a Informatiky 2016

  06.09.2016 – 08.09.2016

  Setkání kateder automatizace, kybernetiky, umělé inteligence a informatiky z České a Slovenské republiky v roce 2016

   

  účastníci konference

  Všem účastníkům děkujeme za příjemnou a přátelskou atmosféru, kterou v rámci celého setkání pomáhali spoluvytvářet.

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Technická 3058/10
616 00 Brno
Česká Republika

Telefon: +420 54114 1111
Fax: +420 54114 6300
E-mail: info@feec.vutbr.cz
WWW: https://www.fekt.vut.cz/
GPS: 49°13'34.50"N, 16°34'31.50"E

Prohlášení o přístupnosti  ::  Informace o používání cookies